• Tiếng Việt
  • English

Tập đoàn HB với 5 giá trị cốt lõi của nguồn nhân lực

Trong bất cứ thời đại nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào, Giá trị cốt lõi của nguồn nhân lực luôn là nền tảng văn hóa của doanh nghiệp. Ở HB, đây là giá trị mà mỗi con người HB luôn hướng tới, không chỉ thấm nhuần trong tư tưởng, suy nghĩ mà còn được thực tế hóa bằng hành động của cá nhân. Con người HB  coi những giá trị ấy như giá trị của chính bản thân mình, làm vững mạnh nó để cùng nhau tiến tới thành công.

Giá trị cốt lõi là hệ thống niềm tin ảnh hưởng tới cách cư xử giữa con người với con người hay giữa tập thể này với tập thể khác, nó được xem là linh hồn và “ăn sâu” vào trong tổ chức, giúp hình thành nên tâm lý chung, tạo nên môi trường văn hóa. Vì thế, cho dù nhiệm vụ và kế hoạch của doanh nghiệp thay đổi thì giá trị cốt lõi vẫn được giữ lại.

Linh hoạt với từng bộ phận

Không phải ngẫu nhiên 5 giá trị cốt lõi của nguồn nhân lực được HB lựa chọn lại là Kỷ luật và tự giác kỷ luật; Chính trực; Sáng tạo và đổi mới; Hợp lực; và Hiệu quả. Những giá trị này luôn cần thiết và phù hợp nhất với sự phát triển của doanh nghiệp. Ở giai đoạn hiện tại, khi mà xã hội đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn về năng lực cá nhân, niềm tin và trách nhiệm, những giá trị này lại càng cần được phát huy hơn bao giờ hết. Với mỗi bộ phận, ban/ phòng, tùy theo nhiệm vụ hoạt động và tính chất công việc mà có sự ưu tiên khác nhau. Có thể với Ban chuỗi bán lẻ của HB, tính Hợp lực và Hiệu quả được đặt lên trên hết, nhưng có thể với Ban khác yếu tố Chính trực, Kỷ luật và Tự giác kỷ luật là những giá trị cốt yếu ưu tiên cần có trong công việc.

“Hợp lực” sẽ tạo nên sức mạnh để vượt mọi khó khăn!

Có thể nói, các giá trị cốt lõi của nguồn nhân lực là kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân HB, thể hiện vai trò, trach nhiệm cũng như là giá trị của chính bản thân mỗi người. Mọi xử lý công việc trong bất cứ hoàn cảnh nào đều cần tuân thủ trên những nguyên tắc này. Qua đó cũng thể hiện giá trị cốt lõi của chính doanh nghiệp.

Tại sao lại nói vậy? Một câu chuyện đã từng rất nóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tạo ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trên các mạng xã hội, đó là quyết định chấm dứt vĩnh viễn dòng sản phẩm smartphone cao cấp nhất Galaxy Note 7 do lỗi pin gây nổ của Samsung. Việc thu hồi tất cả các sản phẩm Galaxy Note 7 đã bán ra, bao gồm cả mẫu thay thế được cho là an toàn đã gây cho Samsung những thiệt hại không hề nhỏ. Tuy nhiên, sự việc cũng cho thấy hãng điện tử số 1 thế giới đã thực hiện giá trị cốt lõi ”Đạo đức kinh doanh” của mình, và giá trị này bắt nguồn từ giá trị Đạo đức của chính nguồn nhân lực. Hành động đó không chỉ tạo thêm cho nhân lực Samsung nhiều điểm cộng mà còn củng cố niềm tin và giá trị Thương hiệu.

Để những giá trị thực sự lan tỏa

Sự lĩnh hội các giá trị cốt lõi từ mỗi cá nhân sẽ tạo nên giá trị của doanh nghiệp và ngược lại, giá trị của doanh nghiệp tạo nên giá trị mỗi con người HB. Quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là sự chủ động thực hiện, chủ động làm theo, nghe theo. Các giá trị sẽ không còn ý nghĩa nếu mang tính áp đặt. Bởi lẽ, mỗi con người HB đều là đại diện cho doanh nghiệp. Mọi suy nghĩ, lời nói, hành động, quyết định đều thể hiện giá trị doanh nghiệp của mình. Chỉ khi thấm nhuần chúng một cách tự nhiên trong từng ý niệm, con người HB mới thực sự khiến doanh nghiệp mình tỏa sáng.

Cùng nhau tỏa sáng bằng chính những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Đặc biệt, các giá trị cốt lõi này không chỉ dành cho cấp quản lý, lãnh đạo mà dành cho mọi thành viên HB. Lãnh đạo các phòng/ban phải là người thấm nhuần những tư tưởng đó nhất, phổ biến và truyền cảm hứng các giá trị ấy cho nhân viên của mình. Đó cũng là lý do vì sao việc nhân rộng ý nghĩa từng giá trị cần được đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của HB ưu tiên hàng đầu.

Khi nói đến Văn hóa Đổi mới, người ta nghĩ ngay đến hệ thống các giá trị, bao gồm các giá trị vật thể và phi vật thể. Với các giá trị vật thể, doanh nghiệp có thể dễ dàng xây dựng và quy ước. Tuy nhiên, các giá trị phi vật thể mới đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo ra sức mạnh. Ở mỗi doanh nghiệp, các giá trị cốt lõi của nguồn nhân lực không giống nhau bởi nó phụ thuộc vào mục tiêu, tầm nhìn của của từng đơn vị. Các giá trị: Kỷ luật và tự giác kỷ luật; Chính trực; Sáng tạo và đổi mới; Hợp lực; Hiệu quả được hình thành từ nền tảng Văn hóa Đổi mới của HB, được Ban lãnh đạo quyết định lựa chọn, được các CBNV chia sẻ, học tập và cùng tuân theo. Những giá trị ấy đã, đang và sẽ luôn hiện hữu trong đội ngũ CBNV của HB trong cả suy nghĩ và hành động, tạo nên sức mạnh lớn lao để vượt mọi khó khăn thử thách, giúp HB vươn tới thành công và phát triển bền vững trong thời kỳ mới./.

Thu Thủy – PR


Các bài khác

Copyright © 2024 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS