• Tiếng Việt
  • English

Sản phẩm cơ bản

Amiăng trắng (Chrysotile) là sản phẩm kinh doanh cơ bản, bao gồm:

  • Chrysotile 3 -65
  • Chrysotile 4 -20
  • Chrysotile 5 -65
  • Chrysotile 6 -45
  • Chrysotile 7 -370

Thị trường phân phối

Sản phẩm phân phối cho các khách hàng chính là các nhà máy sản xuất tấm lợp Fibro cement, các công ty sản xuất vật liệu ma sát như phá phanh oto, đãi đệm, khớp ly hợp, phanh thang máy, bảo ôn cho các nhà máy nhiệt điện, các sản phẩm và vật liệu chống cháy…

Nhà cung cấp

Mỏ KAZAKHTAN và ORENBUA tại khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, HBG còn kinh doanh thiết bị công nghệ, bao gồm xây dựng, phát triển kinh doanh sản phẩm phụ trợ sản xuất tấm lợp FibroCement và hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ vật tư, thiết bị đối với các khách hàng của ngành hàng Amiăng, nguyên liệu.

Copyright © 2024 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS