• Tiếng Việt
  • English

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đi đến thành công!

STT Ngày hết hạn Tên công việc Lĩnh vực Địa điểm
1 30/06/2018 Nhân viên kinh doanh thép ống hộp Kinh doanh Tp. HCM
2 31/03/2018 Chuyên viên xuất nhập khẩu Kinh doanh Tp. HCM
Copyright © 2023 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS