• Tiếng Việt
  • English

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đi đến thành công!

STT Ngày hết hạn Tên công việc Lĩnh vực Địa điểm
1 30/07/2018 Trưởng phòng kinh doanh Kinh doanh Quảng Bình
2 15/07/2018 Nhân viên kinh doanh Kinh doanh Quảng Bình
3 30/06/2018 Nhân viên bán hàng Kinh doanh Quảng Bình
4 30/04/2018 Phụ Trách Bộ Phận Kinh Doanh Sản Phẩm Chống Thấm Kinh doanh Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi
5 20/04/2018 Nhân viên Kinh doanh Xi măng Kinh doanh Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi
6 15/04/2018 Nhân Viên Kế Toán Kế toán Đà Nẵng
7 14/04/2018 Nhân viên kinh doanh thép Kinh doanh Đà Nẵng
8 31/03/2018 Kỹ sư bán hàng cơ điện Kinh doanh Hà Nội
9 31/03/2018 Trưởng/ Phó phòng Kinh doanh- Thiết bị HVAC Kinh doanh Hà Nội
10 31/03/2018 Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp Kinh doanh Kinh doanh Hà Nội
Copyright © 2018 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS