• Tiếng Việt
  • English

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đi đến thành công!

STT Ngày hết hạn Tên công việc Lĩnh vực Địa điểm
1 30/09/2018 Phó phòng Kinh doanh Thép Kinh doanh Tp. HCM
2 30/09/2018 Chuyên viên Kế toán Kế toán Hà Nội
3 30/09/2018 Nhân viên phụ cẩu kiêm giao nhận Kỹ thuật Đà Nẵng
4 30/09/2018 Lái xe tải cẩu Kỹ thuật Đà Nẵng
5 30/09/2018 Nhân viên vận hành cẩu kiêm thủ kho Kỹ thuật Đà Nẵng
6 30/09/2018 Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Tây Kinh doanh Cần Thơ
7 20/09/2018 Kỹ sư kinh doanh Kinh doanh Hà Nội
8 20/09/2018 Nhân viên Kinh doanh Xi măng Kinh doanh Đà Nẵng Kon Tum
9 20/09/2018 Nhân viên Nghiên cứu, phát triển thị trường Kinh doanh Hà Nội
10 20/09/2018 Nhân viên Kinh doanh Thép Kinh doanh Cần Thơ Đà Nẵng Tp. HCM
Copyright © 2022 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS