• Tiếng Việt
  • English

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đi đến thành công!

STT Ngày hết hạn Tên công việc Lĩnh vực Địa điểm
1 30/04/2018 Phụ Trách Bộ Phận Kinh Doanh Sản Phẩm Chống Thấm Kinh doanh Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi
2 20/04/2018 Nhân viên Kinh doanh Xi măng Kinh doanh Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi
3 15/04/2018 Nhân Viên Kế Toán Kế toán Đà Nẵng
4 14/04/2018 Nhân viên kinh doanh thép Kinh doanh Đà Nẵng
5 31/03/2018 Kỹ sư bán hàng cơ điện Kinh doanh Hà Nội
6 31/03/2018 Trưởng/ Phó phòng Kinh doanh- Thiết bị HVAC Kinh doanh Hà Nội
7 31/03/2018 Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp Kinh doanh Kinh doanh Hà Nội
8 30/04/2018 Trưởng phòng truyền thông – Marketing Marketing Hà Nội
9 30/04/2018 Phụ trách giải pháp IT bán lẻ IT phần mềm Đà Nẵng Hà Nội
10 30/11/2018 Nhân viên bán hàng Kinh doanh Hà Nội
Copyright © 2018 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS