• Tiếng Việt
  • English

2016 ĐẾN NAY | PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Kế thừa nguồn lực và chí hướng của HBG, HBTI đang vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải và thương mại như phân phối nguyên liệu thiết bị cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thô, ngành cơ điện…
Hoạt động kinh doanh hiện nay
Copyright © 2022 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS