• Tiếng Việt
  • English

Văn hóa HB tạo ra những con người thân thiện và coi đoàn kết vì mục tiêu chung là tiêu chí hàng đầu để phát triển. Con người gắn liền với văn hóa cũng như giá trị cốt lõi của HB. Chính vì thế, nói tới con người HB là nói tới những khía cạnh tạo nên thương hiệu doanh nghiệp và sự thành công trong kinh doanh. Đó là những người luôn nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của cấp trên, tự do thể hiện tính cách, bản lĩnh, tận tâm với khách hàng và không ngừng sáng tạo.

HBG chủ trương xây dựng đội ngũ nhân sự có đủ Đức và Tài. Mục tiêu của chúng tôi là luôn rộng mở với những ứng viên muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, tốc độ, hiệu quả, có thể phát huy tối đa bản lĩnh cũng như kiến thức chuyên môn. Con người HB được tạo điều kiện để cống hiến trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích người lao động và lợi ích doanh nghiệp.

HBG đặc biệt chú trọng tới công tác phát triển nguồn lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo nghiệp vụ cho CBNV. Điều này không chỉ nhằm mục đích nâng cao trình độ con người mà còn khiến mỗi cá nhân trở thành một đại diện xứng đáng của doanh nghiệp. Chúng tôi đều xác định và coi HBG là ngôi nhà thứ 2 – nơi mình gắn bó, nơi dành phần lớn thời gian để sống và làm việc. Đó cũng là niềm tự hào luôn thường trực dù bạn là ai, đang làm việc ở vị trí nào.

Copyright © 2022 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS