• Tiếng Việt
 • English

Giá trị cốt lõi của nguồn nhân lực (Giai đoạn 2018-2020)

Là những giá trị mà mỗi con người HB chúng ta luôn hướng tới và là nền tảng của Văn hóa doanh nghiệp. Với những ai không coi những giá trị này là kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động, không coi đây là những giá trị của chính bản thân họ thì họ không phù hợp với HB và không nên/không được tham gia vào hàng ngũ HB.

KỶ LUẬT VÀ TỰ GIÁC KỶ LUẬT (Discipline & Self Discipline)

Là sự rèn luyện đặc biệt về tinh thần và tính cách của mỗi cá nhân nhằm tạo ra sự tự chủ và tuân thủ. Đây là thuộc tính quan trọng và tích cực nhất mà con người có được. Tại HB, tính kỷ luật và tự giác kỷ luật là nền tảng cho một hệ thống lành mạnh, có trật tự và quy củ.

 • Con người HB luôn cư xử và làm việc theo cách có kiểm soát liên quan đến tuân thủ về nhận thức và hành động theo những quy tắc, tiêu chuẩn hành vi, quy định, chính sách đã được Công ty thiết lập mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời.
 • Con người HB tôn trọng các cam kết của cá nhân và tập thể, luôn nỗ lực ở mức cao nhất để thực hiện các cam kết của mình.
 • Con người HB luôn tự chủ hành động như những “người chủ” của Doanh nghiệp. Trong khuôn khổ đã được xác định, họ có quyền quyết định và hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty với khả năng tốt nhất của mình.
 • Con người HB hiểu rằng, kỷ luật được kích thích và duy trì từ bên ngoài, sự tự kỷ luật lại xuất phát từ bên trong mỗi cá nhân, do vậy, họ luôn hành động vì sự tự nhận thức của bản thân chứ không phải vì luật lệ hay sự kiểm soát.

Kỷ luật và tự giác kỷ luật nhằm xây dựng một văn hóa kỷ luật trong HB, không chỉ bao hàm việc xiết chặt kỷ luật bằng các hình thức giám sát, xử phạt mà mục tiêu quan trọng hơn chính là nâng cao tinh thần tự giác tuân thủ kỷ luật, cam kết trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với mỗi trọng trách mình được giao, mỗi lời hứa đưa ra và đảm bảo hành động không mâu thuẫn với mục tiêu phát triển chung của tổ chức. Văn hóa kỷ luật sẽ thấm nhuần tới từng cá nhân và trở thành khí chất của mỗi con người HB.

 CHÍNH TRỰC (Integrity)

Chính trực là đức tính của sự trung thực, ngay thẳng, nhất quán và sự tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ. Nói cách khác, chính trực là sự trung thực gắn liền với đạo đức.

 • Con người HB luôn trung thực, thẳng thắn, minh bạch khi chia sẻ, trình bày quan điểm hay cung cấp thông tin.
 • Con người HB luôn kiên định và nhất quán trong hành vi cư xử, không có sự khác biệt giữa suy nghĩ và hành vi.
 • Con người HB luôn dũng cảm và thẳng thắn khi đối diện với thực tế. Họ tôn trọng sự thật, tập trung vào bản chất sự việc mà không bị phân tâm bởi các yếu tố lợi ích, tình cảm, kiến thức hay định kiến.
 • Con người HB luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng. Họ chịu trách nhiệm về những quyết định, hành động của mình và luôn giữ đúng lời hứa. Họ đề cao sự trung thực, dũng cảm, nói không với điều sai trái, tôn trọng và bảo vệ sự thật, lẽ phải.

Sự chính trực thể hiện trong sự tương tác với những người khác bằng việc nhất quán trong lời nói và hành động và điều quan trọng là nhằm hướng đến mục tiêu phát triển của Tổ chức. Hành xử một cách chính trực sẽ tạo ra lòng tin (vì nó có thể quan sát được). Sự chính trực gắn liền với việc tạo dựng sự tin cậy, chữ “tín” trong đội ngũ HB.

SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI (Creativity and innovation)

Là khả năng tạo ra ý tưởng mới, hữu ích và đưa các ý tưởng mới, hữu ích đó áp dụng vào thực tiễn để tạo ra sản phẩm mới, quá trình mới trong tổ chức.

 • Con người HB luôn đặt vấn đề không theo cách tiếp cận thông thường. Họ chủ động khai thác các khả năng có thể và vượt qua thách thức với những giải pháp sáng tạo bằng việc sử dụng trực giác, thực nghiệm và quan điểm mới.
 • Con người HB không hài lòng với những cái đã có, đã đạt được. Họ luôn không ngừng vươn tới những mục tiêu lớn hơn, suy nghĩ, vận dụng để cải tiến, đổi mới, dám nghĩ khác và làm khác.
 • Con người HB luôn mang một tinh thần tươi mới, tạo cảm hứng. Họ tạo môi trường và khuyến khích sự sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt.
 • Con người HB luôn không ngừng vận động để thay đổi theo hướng tích cực với tư duy tích cực. Họ luôn nhận biết được sự cần thiết phải đổi mới để sẵn sàng, yêu thích và chủ động thay đổi.

Sáng tạo luôn đi cùng với sự đổi mới. Và không có sự đổi mới nào mà không gắn với sự sáng tạo. Trong khi khả năng sáng tạo là khả năng tạo ra các ý tưởng mới và độc đáo thì sự đổi mới việc thực hiện sự sáng tạo đó để từ đó ra đời một ý tưởng, giải pháp, quy trình hoặc sản phẩm mới. Sự sáng tạo chính là nguồn lực thúc đẩy sự đổi mới mà bao hàm trong đó là khả năng nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh mới và sự tự do không bị ràng buộc bởi luật lệ hay truyền thống

Tinh thần, khả năng sáng tạo và đổi mới sẽ khiến đội ngũ không ngừng vận động để tiến tới những giá trị tốt đẹp hơn, để biến HB trở thành một tổ chức năng động và dẫn đầu.

HỢP LỰC (Synergy)

Là sự tương tác hoặc hợp tác của hai hoặc nhiều tổ chức, vật chất, hoặc các tác nhân khác để tạo ra hiệu quả kết hợp lớn hơn tổng của các hiệu ứng riêng biệt.

 • Con người HB luôn ý thức trong việc không ngừng tự hoàn thiện nâng cao năng lực của bản thân, tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng sức mạnh lớn nhất chính là sức mạnh đến từ sự tương hỗ từ nhiều cá nhân, tổ, nhóm…điều này sẽ mang đến sức mạnh cộng hưởng, và vì thế, kết quả thu được cũng sẽ mang tính vượt trội về mọi mặt.
 • Con người HB luôn xây dựng một tập thể cam kết hoạt động vì mục tiêu chung của tổ chức. Họ luôn biết đặt lợi ích toàn bộ lên trên lợi ích cục bộ.
 • Con người HB luôn tích cực tham gia vào việc chia sẻ kiến thức, hỗ trợ đào tạo người khác phát triển và phát huy cao nhất năng lực của họ.
 • Con người HB luôn tạo điều kiện cho những người khác có cơ hội được thể hiện quan điểm, năng lực của bản thân và sẵn sàng tương trợ để người khác đạt được mục tiêu của mình.

Sức mạnh hợp lực thể hiện ở một tập thể cam kết hoạt động vì một mục tiêu chung. Mỗi cá nhân luôn làm việc với tinh thần đồng đội cao nhất. Sự hoạt động phối hợp giữa nhiều thành viên với nhau, vận dụng kiến thức chuyên môn và kỹ năng của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng nhằm đạt được mục tiêu chung đó.

 HIỆU QUẢ (Efficient)

Hiệu quả là thước đo phản ánh những đóng góp thực tế cho Doanh nghiệp, là sự đạt được năng suất tối đa với những nguồn lực tối thiểu.

 • Con người HB luôn biết cách thiết lập và thực thi kế hoạch đã cam kết với ý thức tự kiểm soát đồng thời tìm ra các giải pháp để sử dụng nguồn lực hiện có/có thể có một cách tối ưu để đạt được mục tiêu.
 • Con người HB luôn nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra bằng cách tăng năng suất lao động, đáp ứng vượt trội các nhu cầu của các đơn vị trong điều kiện khó khăn đồng thời quản trị chi phí một cách hợp lý.
 • Suy nghĩ về kết quả/rủi ro giúp mỗi con người HB dự đoán, xác định được mức độ quan trọng của một hành động hay một nhiệm vụ. Một tầm nhìn chiến lược dài hạn sẽ nâng cao hiệu quả của những quyết định ngắn hạn.
 • Con người HB luôn tự đánh giá bản thân trong từng lĩnh vực trọng yếu và chú ý đặc biệt đến lĩnh vực mà chúng ta còn yếu kém và nỗ lực để khắc phục những điểm yếu đó. Làm tốt các lĩnh vực trọng yếu, chúng ta sẽ tạo ra kết quả vượt trội.

Có thể nói, tất cả các hoạt động của Doanh nghiệp đều hướng đến hiệu quả – tiền đề cho sự phát triển bền vững. Chú trọng hiệu quả sẽ thúc đẩy sự phát triển năng lực cá nhân và Doanh nghiệp, thúc đẩy và gia tăng được vị thế của Doanh nghiệp với nhịp đua của xã hội hiện tại.

 

 

 

Copyright © 2024 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS