• Tiếng Việt
  • English

Tập đoàn HB – HB Group được thành lập ngày 17/7/2000 trên nền tảng là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HB, với lĩnh vực khởi nghiệp là sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng và ngành y tế. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, HB Group lớn mạnh không ngừng thông qua việc mở rộng đầu tư, hợp tác, mua bán, sáp nhập, quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp. Quá trình này phù hợp với giai đoạn bứt tốc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và xây dựng nền kinh tế thị trường của Chính phủ. Bằng việc tập hợp nguồn lực mạnh mẽ về tài chính và con người, HB Group đã nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí chiến lược trên mọi lĩnh vực: Kinh doanh thương mại; Logistics, Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, Xây dựng Hạ tầng – Công nghiệp – Dân dụng ; Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản . . . Việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư kinh doanh theo chiều rộng và chiều sâu đã mang đến cho HB Group cơ hội đánh dấu bước trưởng thành bằng nhiều thay đổi mang tính quyết định, tạo nên Tập đoàn HB với tổ hợp gần 200 doanh nghiệp và hơn 24.000 lao động.

Trong giai đoạn mới, HB Group xác định tầm nhìn trở thành Tập đoàn Thương mại uy tín, tin cậy, phát triển bền vững và có trách nhiệm xã hội. Chính vì thế HB Group đã thực hiện tái cơ cấu về nguồn nhân lực và ngành nghề, tập trung vào chiều sâu, tăng cường tác động tương hỗ và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Điều này mang đến cho HB Group nhiều cơ hội mới nhưng song song với đó cũng là nhiều thách thức mới.

Xác định con người là nhân tố hàng đầu tạo nên nguồn năng lượng tích cực vận hành sự sống của tập đoàn (Happy business), HB Group không ngừng tìm kiếm, đào tạo và xây dựng môi trường cho người tài phát triển. Môi trường đó tạo nên những con người có trình độ chuyên môn cao, công bằng, năng động, sáng tạo, tác phong chuyên nghiệp và thích ứng tốt với từng giai đoạn. Để đưa con tàu HB Group vươn ra biển lớn, hơn ai hết, tất cả các thành viên đều hiểu, điều quan trọng nhất cho những bước đột phá là sự gắn kết của lòng quyết tâm và khát vọng – ĐỒNG TÂM TẠO KỲ TÍCH.

Copyright © 2022 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS