• Tiếng Việt
  • English

– Thép ống: Thép ống mạ kẽm nhúng nóng (sắt tráng kẽm, nhúng nóng, kẽm đục – hàng NM có sẵn); thép ống mạ (hàng gia công); thép ống mạ kẽm (tôn kẽm, kẽm cuốn – hàng NM có sẵn); ống đúc đen; ống đúc mạ.

 

– Thép hình: Thép hình chữ V,U,I,H,… Đen; thép hình chữ V,U,I,H,… mạ (hàng gia công); thép hình chữ V,U,I,H,… nhúng nóng (NM có sẵn).

 

– Thép hộp: Thép hộp đen; thép hộp đen đi nhúng nóng (gia công); thép hộp mạ (hàng gia công); thép hộp mạ kẽm (tôn kẽm, kẽm cuốn – hàng NM có sẵn).

 

Copyright © 2023 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS