• Tiếng Việt
  • English

Các sản phẩm cơ bản của thép xây dựng gồm:

 

Thép tròn trơn dạng cuộn

Thép tròn trơn dạng cây Thép cây vằn

 

HBG là nhà phân phối của nhiều công ty thép lớn như: Tổng công ty Thép miền Nam, Hòa Phát, Pomina, Thép Việt Mỹ, Thép Posco…

 

 

Copyright © 2023 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS