• Tiếng Việt
  • English

Nhu cầu phụ gia xi măng được dự báo có tốc độ tăng trưởng chóng mặt

Nhu cầu phụ gia xi măng được dự báo sẽ tăng 7,2% hàng năm lên 2,0 tỷ USD vào năm 2022, tốc độ tăng nhanh nhất của bất kỳ loại hóa chất xây dựng nào. 

Tăng trưởng lành mạnh sẽ được thúc đẩy một phần nhờ sự hấp thu giá trị cao hơn và phụ gia thực hiện tốt hơn chẳng hạn như bộ giảm tốc nước và phụ gia đặc biệt. Sự tiếp tục tiếp thu các công nghệ xi măng tiên tiến mang lại hiệu năng vượt trội và dễ dàng bố trí – bê tông hiệu suất cao (HPC) và bê tông tự củng cố (SCC) – cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu. Những xu hướng này và các xu hướng khác được trình bày trong Hóa chất xây dựng ở Mỹ, phiên bản thứ 7, một nghiên cứu mới từ Tập đoàn Freedonia, một công ty nghiên cứu ngành công nghiệp tại Cleveland.

Đường cao tốc và đường phố là thị trường đơn lẻ lớn nhất đối với phụ gia xi măng, chiếm 40% nhu cầu trong năm 2017 và dự báo sẽ mở rộng 7,5% hàng năm đến năm 2022. Lợi nhuận sẽ được tăng nhờ chi tiêu tăng lên cho cơ sở hạ tầng giao thông – cầu nói riêng.

Nhu cầu đối với tất cả các loại hóa chất xây dựng tại Mỹ được dự kiến sẽ mở rộng năm phần trăm mỗi năm đến năm 2022. Tăng trưởng sẽ được kích thích bởi:

– Tăng trưởng lành mạnh trong chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông mới, cũng như công nghiệp và thể chế;

– Đạt được cải thiện và sửa chữa chi tiêu cho các tòa nhà dân cư và không phải dân cư;

– Sở thích của người tiêu dùng cho nhiều cửa sổ hơn, nhà bếp lớn hơn và sàn trong xây dựng nhà mới;

– Một sự thay đổi trong sản phẩm kết hợp với giá trị cao hơn, bền vững hơn, chi phí hiệu quả và các sản phẩm thân thiện với người sử dụng do mối quan tâm ngày càng tăng về môi trường và sức khỏe tác động của hóa chất xây dựng.

Theo VLXD.org (TH/ Hiệp hội Sơn)

Các bài khác

Copyright © 2024 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS