• Tiếng Việt
  • English

Bộ Tài chính đề nghị bỏ cơ chế khuyến khích phát triển vật liệu khác thay thế tấm lợp amiăng

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng cân nhắc bỏ nội dung “Trình Chính phủ cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện ưu đãi về tài chính, thuế cho đầu tư phát triển các vật liệu xây dựng khác thay thế tấm lợp có sử dụng amiăng” vì cơ chế khuyến khích, ưu tiên về tài chính, thuế cho đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng mới đã đầy đủ với nhiều loại hình khác nhau.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý Dự thảo Đề án “Lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023″. Về cơ bản, cả ba bộ đều nhất trí với dự thảo tờ trình và Quyết định phê duyệt đề án của Bộ Xây dựng.

Về nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng cân nhắc bỏ nội dung: “Trình Chính phủ cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện ưu đãi về tài chính, thuế cho đầu tư phát triển các vật liệu xây dựng khác thay thế tấm lợp có sử dụng amiăng”. Nguyên nhân là do cơ chế khuyến khích, ưu tiên về tài chính, thuế cho đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng mới đã đầy đủ với nhiều loại hình khác nhau.

Đồng thời, để đảm bảo tính hiệu quả trong việc hạn chế và dừng sử dụng amiăng trắng, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng trao đổi với Bộ ngành liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp chuyên ngành khác.

Trong khi đó, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết báo cáo đánh giá sử dụng amiăng tại Việt Nam cho thấy lượng amiăng nhập khẩu giảm dần trong 3 năm qua do lượng tiêu thụ tấm lợp fibro xi măng sụt giảm. Việc sản xuất tấm lợp sử dụng sợi thay thế sợi amiăng đã được áp dụng ở Việt Nam, do đó việc nghiên cứu chấm dứt sử dụng amiang trắng là cần thiết.

Lộ trình dừng sử dụng từ năm 2023, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho hay, hiện mới có hai doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng các loại sợi thay thế amiăng và nội dung đánh giá tác động của Bộ Xây dựng là có cơ sở nhưng cần thiết tham khảo thêm ý kiến các doanh nghiệp đang sản xuất tấm lợp xi măng.

Cũng liên quan đến việc dừng sử dụng amiăng, Bộ Y tế đồng ý với lộ trình dừng từ năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có ý kiến với Bộ Xây dựng bổ sung làm rõ tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng giao tại Công văn số 7232/VPCP-KGVX ngày 11/7/2017.

Cụ thể, việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đánh giá tình hình sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp, đề xuất lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng phù hợp với việc tìm vật liệu thay thế, đáp ứng yêu cầu và khả năng chi trả của người dân tại các khu vực khó khăn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng nêu rõ sự cần thiết, dự kiến sản phẩm, thời gian hoàn thành và nhu cầu kinh phí để lập Đề án nghiên cứu xây dựng lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu tấm lợp từ năm 2023.

Bộ Xây dựng cũng cần chủ động chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc xem xét các dâỵ chuyền sản xuất tấm lợp có sử dụng amiang trắng hiện có nhưng chưa được đầu tư đồng bộ các thiết bị công nghệ với khả năng tự động hóa các khâu xé bao, nghiền, định lượng sợi để có giải pháp xử lý.

Theo VLXD.org (TH/ Vietnambiz)


Các bài khác

Copyright © 2024 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS