• Tiếng Việt
  • English

Tập đoàn HB – HB Group được thành lập ngày 17/7/2000 trên nền tảng là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HB, với lĩnh vực khởi nghiệp là sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng và ngành y tế.

Copyright © 2018. Bản quyền thuộc về Tập đoàn HB | Designed by MCMS