• Tiếng Việt
  • English

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đi đến thành công!

STT Ngày hết hạn Tên công việc Bộ phận Địa điểm
1 Chuyên viên Marketing Marketing Hà Nội
2 Trưởng phòng truyền thông – Marketing Marketing Hà Nội
3 Phụ trách giải pháp IT bán lẻ IT phần mềm Đà Nẵng Hà Nội
4 Nhân viên bán hàng Kinh doanh Hà Nội
5 Nhân viên kinh doanh Kinh doanh Hà Nội
6 Nhân viên điều phối bán hàng Kinh doanh Hà Nội
7 Nhân viên lái xe ô tô Hành chính - Nhân sự Hà Nội
8 Phụ trách Hành chính – Nhân sự Hành chính - Nhân sự Hà Nội
9 Nhân viên Kế toán Kế toán Hà Nội
10 Phụ trách Kế toán Kế toán Hà Nội