• Tiếng Việt
  • English

Tập đoàn HB (HB Group hay Holding Business Group) được thành lập ngày 17/07/2000 trên nền tảng Công ty TNHH Thương Mại Đầu tư HB. Khởi nghiệp từ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng và dược phẩm, HBG ngày nay đang lớn mạnh không ngừng thông qua việc mở rộng lĩnh vực đầu tư, mua bán, sáp nhập, quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp. Với nội lực mạnh mẽ về tài chính và con người, HBG xác định tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chủ chốt bao gồm kinh doanh thương mại và vận tải, vật liệu xây dựng và logistics.

Trên con đường khẳng định vị thế của mình, HBG luôn thấu hiểu điều kiện tiên quyết cho những thành công và gia tăng giá trị của Tập đoàn – đó là tạo nên sự khác biệt. Khác biệt trong tư duy xây dựng hệ thống một cách bền vững, khi lựa chọn lĩnh vực đầu tư kinh doanh theo chiều rộng và chiều sâu… đã mang đến cho HBG cơ hội đánh dấu bước trưởng thành của mình bằng những đổi thay mang tính quyết định.

Xác định con người là nhân tố hàng đầu tạo nên nguồn năng lượng tích cực vận hành sự sống của Tập đoàn, HBG không ngừng tìm kiếm và đào tạo người tài cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau. Xây dựng Tập đoàn và tổ hợp các công ty thành viên có thương hiệu trên thị trường là những minh chủ tinh anh, thấu đạo, là những đồng minh, cộng sự có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo và tác phong chuyên nghiệp. Hơn ai hết, tất cả các thành viên đều hiểu điều quan trọng nhất cho những bước đột phá là sự gắn kết của lòng quyết tâm và khát vọng – ĐỒNG TÂM TẠO KỲ TÍCH.