• Tiếng Việt
  • English

HB là nhà phân phối độc quyền thương hiệu xi măng Sông Gianh tại khu vực Miền Trung, bao gồm các tỉnh trải bắt đầu từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.